Avbokning av utbildning

Du avbokar dig på en utbildning genom att logga in på ”Mina sidor”.

Under ”Mina utbildningar” väljer du att visa kursanmälan på den utbildning du vill avboka. Klicka på avboka kursanmälan.

Alternativt mailar du utbildning@ambea.se och meddelar vilken utbildning du ska avboka.

Viktigt att du avbokar i god tid, helst fyra veckor innan utbildningen startar. Detta så vi kan ge platsen till annan deltagare.

Glöm inte att meddela din närmsta chef att du har avbokat dig på utbildningen.