Om Lära

Genom att erbjuda högkvalitativ internutbildning och handledning skapar Lära förutsättningar för att attrahera, behålla och utveckla medarbetare inom Ambea och dess dotterbolag.

Lära erbjuder utbildning, handledning och kompetenshöjande insatser inom våra tjänsteområden, äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ och familj och skola. Lära bedriver även extern utbildning och är drivande och stödjande i forsknings- och utvecklinsprojekt inom ramen för LSS, SoL, äldreomsorg och skola.